Vifteblåser

En vifteblåser er en motorisert enhet som genererer og

blåser ut komprimert luft.

De brukes i industrien for å rengjøre, tørke eller blåse bort støv, smuss og annet avfall.

Luftblåsere

er uunnværlige i fabrikker, verksteder og produksjonsanlegg hvor presis og kraftig luftstrøm er nødvendig.