Standoff

En standoff, også kjent som spacer, avstandshylse eller avstandsstykke er viktige monteringselementer som brukes til å heve og separere kretskort eller andre komponenter. De bidrar til å sikre riktig plassering, luftstrøm og isolasjon i elektroniske systemer, samtidig som de opprettholder strukturell integritet.