Skyvelære

Et skyvelære er et presisjonsverktøy i optikken som brukes til å måle små avstander med stor nøyaktighet.